Hirvensalmelainen Suonteen vesiosuuskunta käynnisti viime keväänä suunnittelun vesiosuuskunnan laajentumisesta Joutsan puolelle. Selvityksen alla on ollut Pärnämäki – Marjotaipale – Uimaniemi välisen alueen vesi- ja jätevesihuollon järjestäminen.
Joutsan kunta on lähettänyt alueen kiinteistöjen omistajille alustavan kyselyn, jolla kartoitettiin kiinteistöjen omistajien halukkuutta liittyä vesiosuuskunnan vesi- tai jätevesiverkostoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido sopimukseen, vaan auttaa verkoston suunnittelussa. Kysely ei ole tavoittanut aivan kaikkia kiinteistöjen omistajia, joten ne kiinteistöjen omistajat, jotka eivät ole saaneet kyselykirjettä, voivat ilmoittaa mielipiteensä Joutsan kunnan tekniseen toimistoon vielä kahden viikon ajan.

LUE LISÄÄ VIIKON 35 JOUTSAN SEUDUSTA