Luhangan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelmaa, joka on määrä toimittaa valtioneuvostolle elokuun loppuun mennessä.
Luhangan kunnan toimeenpanosuunnitelman perustana on laaja lähikuntayhteistyö Joutsan kunnan kanssa sekä ostopalvelusopimukset laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen osalta. Perusterveydenhuolto on tarkoitus järjestää toteutettavan seututerveyshankkeen kautta. Sosiaalitoimen muu laajempi yhteistyö on suunniteltu toteutettavaksi ostopalveluperiaatteella maakunnallisilta palvelutuottajilta.