Metsänhoitoyhdistykset Järvi-Savo ja Suontee ovat yhdistymässä. Metsänhoitoyhdistysten hallitukset allekirjoittivat yhdistymisen aiesopimuksen ja esittävät yhdistymistä valtuustoilleen. Valtuustojen päättävät kokoukset ovat 21.9.2007.
Nykyiset metsänhoitoyhdistykset Suontee ja Järvi-Savo toimivat suunnitelman mukaan erillisinä yksiköinä kuluvan vuoden loppuun ja yhdistetty Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savo aloittaisi toimintansa 1.1.2008.
Yhdistyminen on suunniteltu toteutettavan siten, että Järvi-Savon mhy laajentaa toimialueensa koskemaan koko aluetta ja Suonteen mhy purkautuu. Yhdistyksen nimeksi jää Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savo. Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savon toimialueeksi tulee Mikkelin kaupungin (pois lukien Haukivuori), Hirvensalmen, Pertunmaan ja Joutsan (pois lukien Leivonmäki) kuntien alueet.
Päätoimisto säilyy Mikkelissä. Anttolassa, Hirvensalmella, Joutsassa ja Pertunmaalla ylläpidetään työ- ja asiakaspalvelutilat. Yhdistyksissä on 25 toimihenkilöä ja aluevastaavat metsäneuvojat jatkavat entisillä alueillaan. Tällä järjestelyllä turvataan tuttu ja turvallinen palvelu.
Vuodeksi 2008 nykyiset hallitukset ja valtuustot yhdistetään. Hallituksesta ja valtuustosta tulee vuoden 2008 ajaksi aika suuret, mutta valtuustovaalit järjestetään sitten syksyllä 2008 normaalin vaaliaikataulun mukaisesti. Vuonna 2009 aloittavaan valtuustoon valitaan vaalipiirijakoa käyttäen 29 valtuutettua ja hallituksen kooksi tulee 7 henkilöä.

LUE LISÄÄ VIIKON 27 JOUTSAN SEUDUSTA