Luhangan kunnan vesi- ja viemärilaitoksen maksut nousevat noin 20 prosenttia. Kunnanvaltuusto hyväksyi käyttö- ja liittymämaksujen korotuksen viime viikolla. Korotukset astuvat voimaan heinäkuun alusta. Nousu ei koske perusmaksuja, jotka pysyvät ennallaan.
Korotus herätti valtuustossa kritiikkiä.
Kunnanjohtaja Reijo Urtti totesi, että vesi- ja viemärilaitoksen on katettava omilla tuloillaan menonsa. Tällä hetkellä laitoksen menot ovat noin 30.000 euroa tuloja suuremmat.

LUE LISÄÄ VIIKON 26 JOUTSAN SEUDUSTA!