Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Luhangan kylätaloon liittyneen kunnallisvalituksen. Luhankalaisten Juha Kärnän, Kari-Pekka Rundqvistin, Jouko Puttosen ja Heikki Haapamäen tekemässä valituksessa vaadittiin Luhangan kunnanvaltuuston 28.2.2006 tekemiä kylätalon rakentamispäätöksiä kumottaviksi.
Hallinto-oikeus katsoi, että Luhangan kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksensä sille kuuluvan harkintavallan puitteissa. Päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia.

LUE LISÄÄ VIIKON 26 JOUTSAN SEUDUSTA!