Joutsan seudulle kaivataan lisää resursseja elinkeinotoimen ruohonjuuritasolle. Joutsan työvoimatoimiston hallinnoiman Kontakti-hankkeen loppuraportissa esitetään muutamia keskeisiä toimenpiteitä yrityspalvelujen parantamiseksi seudulla. Yhtenä keskeisenä esityksenä on yritysten neuvontatyöhön keskittyvän henkilön saaminen uuden Joutsan kunnan elinkeino-organisaatioon.

LUE LISÄÄ VK 24 JOUTSAN SEUDUSTA