Seudullinen koulutusyhteistyö avaa Joutsan nuorille mahdollisuuden valmistua ammattiin omalla paikkakunnallaan sen sijaan, että opinnot tehtäisiin kokonaan Jyväskylässä.
Uusi koulutusmalli sopii hyvin nuorelle, joka haluaa oppia etupäässä työtä tehden. Oman alueen työpaikat tulevat jo opiskeluaikana tutuksi ja tämä auttaa nuorta työllistymisessä ja yrityksiä ammattitaitoisen työvoiman saannissa. Matkustaminen kotipaikkakunnan ja opiskelupaikkakunnan välillä vähenee.
Nuoren hakeuduttua yhteisvalinnan kautta opiskelijaksi Jyväskylän ammattiopistoon voi hän valita oppimistavakseen seutumallin. Tällöin opiskelija suorittaa opintojen 120 opintoviikon kokonaismäärästä suurimman osan (jopa 90 opintoviikkoa) kotipaikkakunnallaan. Opinnot kestävät yhtä pitkään kuin perinteistäkin reittiä Jyväskylässä opiskellen eli kolme vuotta.

LUE LISÄÄ VIIKON 23 JOUTSAN SEUDUSTA