Luhangan kunta korottaa vesi- ja viemärimaksuja. Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2007 talousarvion mukaisia noin 20 prosentin suuruisia korotuksia käyttö- ja liittymämaksuihin. Korotetut taksat on tarkoitus ottaa käyttöön heinäkuun alusta lukien.
Puhtaan veden uudeksi käyttömaksuksi esitetään 0,95 euroa kuutiolta ja perusmaksuksi 16 euroa kiinteistöltä. Jäteveden uusi käyttömaksu on esityksen mukaan 1,54 euroa kuutiolta ja perusmaksu 23 euroa kiinteistöltä.

LUE LISÄÄ VIIKON 22 JOUTSAN SEUDUSTA