Leivonmäen kunta ja Keski-Suomen ympäristökeskus ovat hyväksyneet sopimuksen, jolla osapuolet sitoutuvat Ylä-Kälkäjärven kunnostushankkeeseen. Tahot ovat yhdessä vuosina 2004-2006 valmistelleet Ylä-Kälkäjärven kunnostamista menetelmällä, jossa järvi tyhjennetään väliaikaisesti noin puolentoista vuoden ajaksi. Järven pohjasedimentit tiivistyvät sen ollessa tyhjillään.
Hanke on saanut rahoituksen vuosille 2007-2009. Suunnittelusta on vastannut Suomen salaojakeskus Oy ja projektin toteuttaa ympäristökeskus yhteistyössä Leivonmäen kanssa. Ylä-Kälkäjärven kunnostus alkaa syksyllä.
Työn kustannusarvio on 186.000 euroa, josta ympäristökeskuksen osuus on puolet, kuitenkin enintään 93.000 euroa, ja kunnan osuus on 93.000 euroa. Kunnan maksuerät ajoittuvat seuraavasti: vuonna 2007 26.000 euroa, vuonna 2008 51.000 euroa ja vuonna 2009 16.000 euroa.
Leivonmäki on hankkinut hankkeen toteuttamista varten tarvittavat luvat. Lisäksi Vapo Oy on myöntänyt kunnalle tätä varten 5.000 euron avustuksen. Kunnostamisen työurakat tullaan vielä kilpailuttamaan, millä keinoin hintoja uskotaan saatavan vielä alhaisemmaksi.

LUE LISÄÄ VIIKON 17 JOUTSAN SEUDUSTA