Joutsan ja Leivonmäen seurakunnat yhdistyvät yhdeksi ja samaksi Joutsan seurakunnaksi samaan aikaan kuin kunnatkin. Liitos astuu siten voimaan 1.1.2008 alkaen.
Seurakuntien liitos perustuu lakiin ja johtuu täysin kuntaliitoksesta. Kummallakaan seurakunnalla ei ole toiminnallisia tai taloudellisia syitä liitokseen. Ensimmäinen seurakuntien neuvottelijoiden välinen tapaaminen oli 2.4.