Joutsan kunnan tilinpäätöksen mukaan tilikauden vuosikate viime vuodelta on 173.000 euroa. Tilikauden alijäämä on 350.000 euroa. Kunnalla oli lainoja vuoden lopussa reilut 10 miljoonaa euroa eli 2.500 euroa asukasta kohti laskettuna. Lainamäärä asukasta kohden laskettuna kasvoi 409 eurolla.
Kunnan toimintakulut olivat 21,6 miljoonaa, toimintatuotot 4,8 miljoonaa ja verotulot 8,8 miljoonaa. Toimintakulut kasvoivat 4,9 prosentilla ja toimintatuotot 6,3 prosentilla. Käyttötalouden valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta 9,9 prosenttia ollen vuonna 2006 yhteensä 8.298.000 euroa. Verotulot kasvoivat edellisvuoteen nähden 230.000 euroa eli 2,7 prosenttia. Kunnallisveroa kertyi 7,3 miljoonaa euroa, missä on kasvua edellisvuodesta 1,9 prosenttia. Yhteisöveroa kertyi 960.000 euroa ja kiinteistöveroa 600.000 euroa.
Toteutuneessa tilinpäätöksessä toimintatuotot ylittyivät lähes 400.000 eurolla, toimintakulut puolestaan 770.000 eurolla eli toimintakate oli 370.000 arvioitua huonompi. Suurimmat menoylitykset talousarvioon verrattuna tulivat terveydenhuollon sekä sosiaalitoimen aloille. Koulutoimi puolestaan pystyi alittamaan arvioidut menot.

LUE LISÄÄ VIIKON 14 JOUTSAN SEUDUSTA