Tiesuunnitelma nelostien parantamisesta välillä Oravakivensalmi-Angesselkä on nähtävillä Joutsan kunnan teknisellä osastolla. Tiejohtaja Kari Komi Keski-Suomen tiepiiristä kertoo, että tässä vaiheessa remonttisuunnitelma ei kovin paljoa enää muutu kyseisellä välillä. Nyt voi hahmottaa jo tien lopullisen muodon, ja suunnitelmiin tehdään enää mahdollisten muistutusten tai valitusten aiheuttamat korjaukset.
Edellisiin versioihin nähden suurin muutos koskee Huttulan risteyksen ja varalaskupaikan eteläpään Koiravuoreen menevän risteyksen väliä.
Koiravuoren liittymä katkaistaan, millä on tarkoitus parantaa varalaskupaikan liikenneturvallisuutta. Samalla nelostien molemmille puolille luodaan meluvallit, joiden avulla autoilija voi paremmin hahmottaa mihin ohituskaistojen jälkeen tulee matkaa jatkaa. Varalaskupaikan päättyminen hahmottuu näin paremmin ja liittymän sulkeminen vie pois alueelta kääntyvän liikenteen.
Liittymä korvataan uudella liittymällä, joka rakennetaan 700 metriä etelään varalaskupaikan eteläpäästä. Uusi liittymä korvaa myös Pertunmaan risteyksen, joka niin ikään suljetaan. Nykyinen Pertunmaan risteys sijaitsee liian lähellä uutta Rieskalan tielle vievää liittymää ja sen vuoksi sitä siirretään hieman pohjoiseen. Näin alueelle mahtuu myös Komin mukaan tulevaisuudessa mahdollinen eritasoliittymä.
Uuteen Pertunmaan risteykseen tulee kääntymiskaistat molempiin suuntiin. Nelostien viereen rakennetaan uusi rinnakkaistie, joka vie Koiravuoreen liittyen Jousitiehen lähellä Joutsan Sahti Oy:n tienoita. Rinnakkaistie on tarkoitettu raskaalle liikenteelle, mitä ei haluta viedä Jousitielle. Jousitien alkupäätä ei pidetä leveytensä ja kuntonsa puolesta tähän soveltuvaksi.
Suunnitelmassa on varaus Pertunmaantielle 200 metriä nelostiestä rakennettavasta liikenneympyrästä. Huttulantiestä on tarkoitus tehdä yhteys Pentinpuiston kulman kautta suoraan Pertunmaantielle.
Melusuojausta toteutetaan 2,5 metriä korkealla maavallilla, joka luodaan Huttulan risteyksen ja Pertunmaan vanhan risteyksen välille.
Muita uutuuksia suunnitelma esittää Ritavehmaan paikkeille nykyisen Angesselän koulun risteyksen kohdalle. Siihen on suunniteltu yksityistien alikulku autoliikenteelle. Oravakiveen ja Karimäkeen on edelleen piirretty eritasoliittymät. Huttulan risteyksen kohdalle on merkitty kanavointi ja kevyen liikenteen alikulku.

LUE LISÄÄ VIIKON 14 JOUTSAN SEUDUSTA