Metsänhoitoyhdistys Suontee käy parhaillaan neuvotteluja fuusioitumisesta Mhy Järvi-Savon kanssa, jonka alueeseen kuuluvat Hirvensalmi ja Mikkeli. Mhy Suonteen toiminnanjohtaja Eino Kokko kertoo, että neuvottelut ovat edenneet hyvässä hengessä, eikä kipupisteitä ole toistaiseksi ilmennyt.
– Seuraava neuvotteluyhteys aiheesta on huhtikuussa. Tavoitteena olisi, että alkusyksystä asiat olisivat sillä mallilla, että ylimääräiset valtuustokokouksesta voisivat asiasta päättää, hahmottelee Kokko.