Luhangan kappelineuvosto päätti kokouksessaan 7.3. ettei Luhangan hautausmaan hoitoa ulkoisteta 2007-2008. Asia harkitaan uudestaan 2009.
Joutsan kirkkoneuvosto oli aiemmin päättänyt antaa Luhangan hautausmaan kesäaikaisen hoidon vuosien 2007–2008 ajaksi Vihertyö Mustosen ylläpidettäväksi, mikäli Luhangan kappelineuvosto hyväksyy ulkoistamisen. Ulkoistaminen olisi koskenut sopimushautojen, sankarihautojen sekä viheralueiden hoitoa. Ulkoistamisella haluttiin yhtenäistää käytännöt Joutsan ja Luhangan hautausmaiden osalta. Hautausmaiden hoidosta oli pyydetty tarjoukset kolmelta paikkakuntalaiselta yrittäjältä.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt hautaustoimen maksut. Arkkuhauta 50 vuodeksi maksaa paikkakuntalaiselle 50 euroa ja haudan avaus, peitto sekä peruskunnostus yhteensä 125 euroa. Ulkopaikkakuntalaiselle samat palvelut maksavat 100 ja 125 euroa. Uurnahauta uurnalehdossa 50 vuodeksi maksaa 35 euroa ja uurnahaudan avaus, peitto sekä peruskunnostus 40 euroa.
Hautojen hoitomaksu vuonna 2007 on 65 euroa, sisältäen kukat. Seuraavalta hautapaikalta peritään 10 euron suuruinen hoitomaksu. Kastelusta peritään 35 euroa paikalta ja arkkuhaudan peruskunnostuksesta 20 euroa tunnilta.