Luhangassa ns. Lomakeitaan alueella on vireillä asemakaavamuutos. Muutos koskee lomakeitaan päärakennuksen ja rannan välistä aluetta. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus muodostaa erillinen omarantaisten asuinpientalotonttien kortteli.
Suunnittelualue on kokonaan yksityisessä omistuksessa.