Joutsan taajaman Solatien vedenottamon raakavedestä löytyneen torjunta-aineen alkuperän selvittely on nyt konkreettisesti käynnistynyt. Koko pohjavesialueelta tehdään riskikartoitus, jossa aiotaan saada selville kaikki alueelle käytetyt aineet, jotka muodostavat uhan pohjavesien puhtaudelle. Myös viemäröintiä ja öljysäiliöitä tutkitaan.
Selvitys alkaa pohjavesialueella olevien kiinteistöjen omistajatiedot selvityksellä. Näin saadaan selville, mitä yrityksiä alueella toimii tai on toiminut. Yrityksiin otetaan yhteyttä pääasiassa puhelimitse, joissakin teollisuusyrityksissä käydään myös paikan päällä. Tämä koskee myös alueella toimivia maa- ja metsätalousyrityksiä.

LUE LISÄÄ VIIKON 9 JOUTSAN SEUDUSTA