Joutsan taajaman yhden vedenottamon raakavesinäytteestä on löydetty rikkakasvien torjunta-ainetta. Kyseisen Solatien pumppaamon kaivon raakavedessä oli terbutylatsiini-nimistä yhdistettä.
29.1.2007 otetuista varmistusnäytteissä on varmennettu, että vesijohtoverkostosta otetussa näytteessä ei ole raja-arvon ylittävää pitoisuutta. Samoin saman pohjavesialueen Kaislarannan pumppaamon kaivosta otettu näyte oli alle talousvedelle määriteltyjen raja-arvojen.
Joutsan Vesihuollon verkkoon pumpataan vettä toistaiseksi vain Pekkasten ja Kaislarannan vedenottamoilta.

LUE LISÄÄ VIIKON 8 JOUTSAN SEUDUSTA