Kirkkohallitus on hylännyt kirkkovaltuutettu Rauno Aholan tekemän valituksen, joka koski Joutsan seurakunnan viime vuonna tekemään maakauppaa. Kaupassa seurakunta myi Luhangasta yhteensä 28,2 hehtaaria maata Metsähallitukselle 175.500 euron hintaan. Aholan mielestä kauppahinta oli liian alhainen. Ahola myös vaati kauppaan kuuluneiden saarien erottamista kaupasta.
Kirkkohallitus totesi, että kyseisillä saarilla ei ole muita todennäköisiä ostajaehdokkaita kuin Suomen valtio. Näin ollen seurakunta on voinut päättää saarien myymisestä ilman yleistä tarjouspyyntömenettelyä.

LUE LISÄÄ VIIKON 6 JOUTSAN SEUDUSTA