Joutsan kunnanhallitus on päättänyt osallistua Jyväskylän seututerveyskeskus-hankkeen jatkoselvitykseen. Joutsan kunnan edustajiksi hankeen ohjausryhmään nimettiin kunnanjohtaja Harri Nissinen ja terveyskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Pentti Sukanen.
Joutsan seutukunnan osalta jatkohankkeessa selvitellään osallistumista laajemmin keskitettävien palvelujen käyttöön. Näitä laajemmin keskitettäviä palveluja ovat muun muassa aluepäivystys, keskitetty puhelinneuvonta, suun erikoishoidot, työterveyshuolto ja sairaankuljetus…

LUE LISÄÄ VIIKON 2 JOUTSAN SEUDUSTA