Tammijärveltä Pappisiin ja edelleen Joutsan jätevedenpuhdistamolle suunnitellun siirtoviemärin rahoitus näyttää epävarmalta. Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön käymien neuvottelujen perusteella hankkeen valtionrahoitus on siirtymässä ainakin ensi vuodelta. Virallinen päätös asiasta tulee alkuvuodesta.
Tammijärven kylän ja Joutsan välille on suunniteltu rakennettavaksi vesihuollon siirtolinjaa, joka palvelee Tammijärven kyläläisiä sekä linjan varrella olevaa haja-asutusta. Suunnitelmissa oli, että rakennustyöt voitaisiin aloittaa jo ensi vuoden aikana. Tammijärven jätevesipuhdistamolla viime syksynä ilmenneiden ongelmien vuoksi arveltiin, että hanke olisi kärkisijoilla ympäristökeskuksen rahoitussuunnitelmissa…

LUE LISÄÄ VIIKON 51 JOUTSAN SEUDUSTA