Joutsan keskustaajaman ja Tammijärven taajaman välille on suunnitteilla vesihuollon siirtolinja, joka toimii yhdysvesi- ja viemärijohtona Tammijärven kylätaajamalle sekä linjan varrella oleville haja-asutusalueille. Haja-asutusalueen vesihuoltolinjojen suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa varten perustettiin Pappistalolla viikko sitten tiistaina Pappisen vesiosuuskunta.
Pappisen vesiosuuskunnan hallitukseen valittiin Paavo Nummela (Esko Tarhanen), Reijo Heimonen (Leo Vanhalahti), Arto Tupala (Seppo Tupala), Sanna-Maija Nieminen (Kaija Tähkänen), Juha Ruohtula (Mikko Ekonen), Vesa Heino (Sari Järvinen). Kokoonkutsujaksi valittiin Paavo Nummela. Hallitus toimii varsinaisilla jäsenillä kaksi vuotta ja varajäsen yhden vuoden.
Vesiosuuskunnan linjat on suunniteltu rakennettavaksi pääasiassa Tammijärvi-Joutsenlammen välisen vesihuollon siirtolinjan varrelle. Linjoja on kaavailtu vedettäväksi myös Suuri Kurjärven, Vähä Kurjärven, Väihkölän ja Mustalammen alueille. Siirtolinjaa haetaan rakennettavaksi valtion vesihuoltotyönä, jolloin ympäristökeskus vastaa rakentamisesta ja kunnat tarvikehankinnoista.