Leivonmäen kunnanhallitus käsittelee kuntaliitosasiaa seuraavan kerran kokouksessaan joulukuun 8. päivänä. Edellisenä päivänä eli joulukuun seitsemäntenä Toivakan kunnanvaltuusto tulee tekemään oman päätöksensä kuntaliitosselvityksen jatkamisesta tai päättämisestä. Lisäksi joulukuun 7. päivänä neuvotellaan Joutsan seutukunnan kuntien kanssa kuntaliitoksesta. Tähän tilaisuuteen on kutsu lähtenyt Leivonmäen kunnalta.
Leivonmäen valtuustoseminaarissa viime maanantaina määriteltiin niitä tavoitteita, joita tulevalla kuntaliitoksella haetaan. Seuraavaksi tavoitteita käydään läpi kunnan virkamiesportaassa.
Leivonmäen kuntaliitoskuviot saivat muutenkin maanantaina uutta väriä, kun Toivakan kunnanhallitus päätti äänin 4-3 esittää valtuustolle, että kuntaliitosselvitystä Leivonmäen kanssa ei jatkettaisi.
– Valtuustoseminaarissa emme vielä tienneet, että asiaa käsiteltäisiin Toivakan kunnanhallituksessa jo nyt. Pitää muistaa, että esiselvitys Toivakan ja Leivonmäen yhdistymisestä lähti liikkeelle Toivakan aloitteesta. Toivakan kunta itse myös ratkaisee kantansa jatkossa, kunnanjohtaja Merja Ristikangas muistuttaa.
Toivakan ja Leivonmäen kuntaliitosta on valmisteltu marraskuussa muutenkin perinpohjaisesti. Viime viikolla kuntien edustajat keskustelivat alue- ja kuntaministeri Hannes Mannisen kanssa tekijöistä, jotka vaikuttavat kuntaliitoksen syntyyn. Manninen ei halunnut ottaa kantaa esimerkiksi siihen, mihin seutukuntaan mahdollisesti syntyvä uusi Toivakan ja Leivonmäen muodostama kunta kuuluisi. Asiasta päättää viime kädessä valtioneuvosto. Manninen kuitenkin muistutti, että seutukuntajaolla on merkitystä lähinnä vain EU:n aluetukea saavien hankkeiden tukiperusteita määriteltäessä. Alue- ja kuntaministeri oli kiinnostunut myös siitä, miksi kuntaliitosta ei voitaisi tehdä kaikkien neljän kunnan eli Joutsan seutukunnan kuntien sekä Toivakan kesken.