Joutsan terveyskeskuksen vuodeosaston ylikäyttö on herättänyt laajaa huolestumista. Vuodeosastolla on jatkuvasti 2-6 sellaista potilasta, että he eivät välttämättä tarvitsisi lääkärin hoitoa. Heitä ei kuitenkaan voi sijoittaa esimerkiksi koteihinsa, sillä Joutsan kotisairaanhoito ja kotipalvelu potevat henkilöstön suhteen pulaa. Ongelmaa on käsitellyt julkisuudessa muun muassa Joutsan seudun Tehyn ammattiosasto.
Terveyskuntayhtymän hallitus keskusteli paljon aiheesta viime kokouksessaan. Työsuojelupäällikkö Jarmo Liukkonen yhtyy Tehyn kantaan ja edellyttää, että ongelma on ratkaistava lopettamalla vuodeosaston jatkuva ylikäyttö.
Terveydenhuollon henkilökunta on selvästi alimitoitettu, ja tietty kipukynnys on ylitetty, mistä on selkeänä osoituksena henkilökunnan kirjelmöinti työnantajalle. Työntekijöiden jatkuvasti kokema kova fyysinen ja psyykkinen kuorma on tehnyt aiheesta työsuojeluongelman.
Jatkossa kotipalvelua sekä kotisairaanhoitoa on tehostettava tai sitten peruskuntien on harkittava jatkosijoituspaikkojen ostamista yksityiseltä sektorilta. Tähän on ajamassa keskussairaalan käyttöönottamat sakkomaksut, mikäli keskussairaalan päässä joudutaan tarpeettomasti makuuttamaan potilaita. Sakot ovat sitä luokkaa, että tulee halvemmaksi lisätä henkilökuntaa tai ostaa palveluja yksityiseltä hoitokodilta.
Kuntayhtymän hallitus päätti hakea ratkaisuja Joutsan kunnan kanssa ylikäytön poistamiseksi.