Luhangan kunnanvaltuusto on vahvistanut kunnan tuloveroprosentin vuodelle 2007. Veroprosentiksi vahvistettiin 19,0. Veroprosentti perustuu arvioon, jonka mukaan verotettavan tulon määrä Luhangan kunnassa ensi vuonna olisi noin 7,2 miljoonaa euroa. Verotulojen määrän arvioidaan ansiotulojen osalta nousevan 2,6 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna.
Yleinen kiinteistöveroprosentti on Luhangassa ensi vuonna 0,55 ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,25. Muiden asuinrakennusten veroprosentiksi määrättiin 0,85. Yleishyödyllisiltä yhteisöiltä kiinteistöveroa ei ensi vuonna peritä.
Koiraveroa ei Luhangassa ole viime vuosina peritty, eikä sitä valtuuston päätöksen mukaan peritä ensi vuonnakaan.