Joutsa ja Kangasniemi ovat aloittaneet yhteisen dementiatyön osaamiskeskus -hankkeen, jonka tavoitteena on dementiahoidon kehittäminen alueella.
Kangasniemelle rakennetaan vanhainkodin yhteyteen dementiatyön osaamiskeskus, jonne perustetaan muun muassa muistipoliklinikka. Muistipoliklinikalla tehdään dementian ja muiden muistisairauksien varhaisdiagnostiikkaa perusterveydenhuollon alaisuudessa.
Osaamiskeskukseen tulee myös läpi vuorokauden toimiva neuvonta- ja kriisipuhelin, joka on tarkoitettu omaishoitajille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle Kangasniemellä ja Joutsan seudulla.