Lukion rakennusurakasta päätetään Joutsan kunnassa poikkeuksellisen laajan asiantuntijaharkinnan perusteella. Joutsan tekninen lautakunta päätti viime viikolla, että peruskorjaushankkeen urakkatarjoukset pisteytetään viidellä ulkopuolisella asiantuntijalla tarjousasiakirjojen perusteella.
– Jätevedenpuhdistamon kohdalla käytettiin vain yhtä ulkopuolista asiantuntijaa ja siitä nousi haloo. Nyt lautakunta halusi, että urakkavalinta on varmasti puolueeton. Muun muassa Tiehallinto käyttää viittä eri asiantuntijaa urakkapisteytyksessä, kertoo tekninen johtaja Antero Korhonen.
Lautakunta päätti, että peruskorjaus toteutetaan niin sanottuina jaettuina urakoina. Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja kunta teetättää rakennusurakkaan alistettuina sivu-urakoina lämpö-, vesi-, ilmastointi-, automatiikka- ja sähkötyöt. Kunta solmii urakkasopimukset sivu-urakoitsijoiden kanssa.
Urakoitsijat valitaan kunnanhallituksen hyväksymien valmiiden suunnitelmien perusteella järjestettävällä urakkakilpailulla. Urakoitsijoiden valinnassa käytetään tarjoushintaan, vertailuhintaan, toiminnallisuuteen, ammattitaitoon ja resursseihin sekä laatujärjestelmään perustuvaa pisteytystä. Eri ominaisuuksien painoarvot ilmoitetaan urakkatarjouspyynnön yhteydessä tarjoajille.
Tarjouspyyntöihin lisätään valtionapua koskeva ehto, joka oikeuttaa hylkäämään kaikki tarjoukset, jos hankkeelle ei myönnetä valtionapua haetun suuruisena. Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijat kokouksessaan 4.12.2006.
Lukioremontin kustannusarvio on noin 2,86 miljoonaa euroa, josta puolet saadaan valtionapuna.