Leivonmäen vanhusneuvosto on tehnyt kunnanhallitukselle aloitteen Leivonmäen terveysaseman lääkäripäivystyksen tehostamiseksi. Vanhusneuvosto toivoo, että lääkärin vastaanotto saataisiin Leivonmäelle kahtena päivänä viikossa. Vanhusneuvoston mukaan kuntayhtymän terveyskeskuksen ajanvarauskäytäntö ei ole tyydyttävä, koska Joutsan terveysasemalle on vaikea saada vastaanottoaikaa.
Kunnanhallitus on päättänyt pyytää Joutsan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän ylilääkäriltä kirjallisen vastauksen siihen, miten Joutsan terveyskeskuslääkärin ajanvarauskäytäntö on järjestetty ja onko asiassa toimittu kansanterveyslain mukaisesti. Kunnanhallitus kysyy ylilääkäriltä edelleen, kuinka tasa-arvo on toteutunut Joutsan terveyskeskuksen ajanvarausasioissa eri ikäisten asiakasryhmien ja eri jäsenkuntien asiakkaiden suhteen. Lisäksi kunnanhallitus pyytää ylilääkärin arviota lääkäritilanteesta ja lääkäreiden saatavuudesta Leivonmäelle tulevana vuotena Joutsan thky:n kautta.