Joutsan tekninen lautakunta on äänestyksen jälkeen päätynyt siihen, että Vuohelan Herkkupuoti Oy:lle tehtävä leipomohalli toteutetaan KVR-urakkana (kokonaisvastuurakentaminen).
Tekninen johtaja Antero Korhonen esitti kokouksessa kolmea vaihtoa hallin rakentamiselle. Kyseessä olivat KVR-malli, osaurakka- ja perinteinen urakkamalli. Ari Solatie esitti Raija Korpelan kannattamana, että rakennushanke toteutetaan osaurakkana. Teuvo Kuitunen esitti Seija Lavia-Kuitusen kannattamana, että rakennushanke toteutetaan KVR-urakkana.
Asiasta käytiin äänestys, jossa lautakunnan jäsenet Veikko Sakomaa (kesk.), Teuvo Kuitunen (kesk.), Seija Lavia-Kuitunen (kesk.) ja Pirkko Päiviö (sit.) äänestivät KVR-urakan puolesta. Ari Solatie (sd.), Raija Korpela (kok.) ja Anssi Saari (sd.) kärsivät tappion äänestäessään osaurakan puolesta.