Melkein 20 vuotta odotettu hetki oli viimein totta viime keskiviikkona Luhangan Judinsalossa. Onkisalon kiistellyn tieyhteyden rakentaminen alkoi hieman ennen puoltapäivää Pasi Virtasen kaivurityöskentelyllä.
Tapahtumaa oli todistamassa Onkisalon saarelaisista Pentti Aarniosalo. Hän määritteli hetken juhlalliseksi.
– Kyllä tämä on suuri hetki. Jos tästä viivytyksestä on joillekin katkeruutta jäänyt, niin nyt alkaa helpottaa, kun tien tekeminen on viimein alkanut, luonnehti Aarniosalo tuntojaan.
Kuten tunnettua, saarelaisten toive saada tie rakennettua suorinta tietä Kiviniemen kautta kariutui suojelukiistoihin ympäristöväen kanssa valkoselkätikan elinolosuhteista. Nyt aloitettu reittiä onkin nimitetty matkan varrella niin sanotuksi Vihtasen kiertoreitiksi. Reitin alkupää eroaa Kotilahdentieltä itään muutama sata metriä ennen perinteistä veneenlaskupaikkaa. Uutta tietä on rakennettava reilusti yli 500 metriä, ennen kuin ranta on näkyvissä.
Tien hinta on 537.000 euroa. Onkisalon metsätien tiekunnan osuus kustannuksista on 110.000 euroa. Pääurakoitsijana toimii Tielaitos.