Joutsan lukion ekaluokkalaiset tunnistaa vastedes katukuvassa arvokkaan näköisestä mustasta salkusta. Oppilaille luovutettiin tiistaina kannettavat tietokoneet, jotka on tarkoitettu lähinnä opiskelukäyttöön, mutta myös kotona ja vapaa-aikana niitä voi tarpeen mukaan hyödyntää. Koneet on mahdollista lunastaa omaksi lukio-opintojen päätyttyä.
Vielä tietokoneiden luovutustilaisuudessa oppilaat eivät olleet täysin selvillä siitä, miten koneita voitaisiin opiskelussa hyödyntää. Ainakin ainekirjoituksen arveltiin sujuvan koneella helpommin kuin kynän ja paperin kanssa, vaikka esimerkiksi ylioppilaskokeet kirjoitetaan toistaiseksi käsin.
– Ehkä tätä tulee eniten käytettyä juuri koululla, sillä useimmilla on omat kotikoneet, joita käytetään iltaisin ja vapaa-aikana. Voi olla, että jossain vaiheessa esimerkiksi tuntimuistiinpanot tullaan tekemään tietokoneelle, Heidi Puttonen arveli.
Koneita luovutettiin lukiolaisille kaikkiaan 38 kappaletta. Kannettavan tietokoneen toivotaan houkuttelevan joutsalaisia oppilaita jäämään opiskelemaan kotikuntaan ja toisaalta tuovan lisää opiskelijoita lähikunnista. Pikakyselyn perusteella kannettavan koneen saaminen vaikuttikin opiskelupaikan valintaan ainakin yhden oppilaan kohdalla:
– Tiesin koneiden lahjoittamisesta ja kyllä se jonkun verran vaikutti. Toisena vaihtoehtona lukion rinnalla oli mielessä ammattikouluun hakeminen, kertoi Elisa Metsänen.