Jyväskylän käräjäoikeus on tuominnut leivonmäkiselle naiselle 480 euron suuruisen sakkorangaistuksen kunnianloukkauksista. Lisäksi nainen tuomittiin maksamaan henkisestä kärsimyksestä neljälle leivonmäkiselle naiselle korvauksia yhteensä reilun 3.000 euron edestä. Myös oikeudenkäyntikulut oikeus määräsi vastaajan maksettavaksi.
Tuomittu nainen oli jättänyt vuosien 2004 ja 2005 aikana herjaavia viestejä asianomistajista heidän postilaatikoihinsa sekä heidän lähiomaisilleen. Herjaavia viestejä oli kaikkiaan yhdeksän ja ne kaikki olivat oikeuden mukaan saman henkilön kirjoittamia. Viestejä oli kirjoitettu kirjeisiin, kassakuitteihin ja eri lappusille. Asianomistajat ja vastaaja ovat tunteneet toisensa.
Vastaaja väitti, ettei muista koskaan toimittaneensa yhtään viestiä asianomistajille ja vetosi oikeudessa terveydentilaansa. Käräjäoikeuden mukaan vastaajan muistamattomuutta ei voida hänen toimittamansa lääkärinlausunnon perusteella pitää uskottavana.