Leivonmäen kunnanhallitus katsoo, että kunnalla ei ole taloudellisia edellytyksiä jatkaa itsenäisenä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se tekisi periaatepäätöksen kuntaliitoksen toteuttamisesta joko vuoden 2008 alusta lukien tai viimeistään vuoden 2009 alusta lukien. Kunnanhallitus ei ota esityksessään kantaa siihen, minkä kunnan kanssa liitos pitäisi tehdä.
– Kunnan säilyminen itsenäisenä on käynyt taloudellisesti mahdottomaksi. Olemme keskustelleet asiasta muun muassa kuntaministerin ja sisäasiainministeriön kanssa ja kaikki tekijät ovat kypsyttäneet tähän ratkaisuun, kertoo kunnanjohtaja Merja Ristikangas.
Kuntaliitospäätöksen taustalla on kunnan heikko taloustilanne. Kunnalla olisi mahdollisuus kattaa alijäämänsä yhdistymisavustuksilla, mikäli kuntaliitos saataisiin tehtyä vuonna 2008 tai 2009.