Tällä viikolla aloitetaan Suonteen suunniteltujen venereittien merkitseminen. Tänä syksynä merkitään Suonteen itäosan reittejä Haapaselältä Hautoselän ja Kämpinselän kautta pohjoiseen Tuukkalanlahdelle ja Terhiselälle. Ensi kesänä on tarkoitus merkitä loput suunnitelluista venereiteistä.
Joutsan osuus tämän vuoden rakentamisesta käsittää pienen pätkän merkitsemisen kunnan itäisillä vesialueilla Suonteella. Reitti käy osittain Kotkatselällä ja Kämpinselällä. Kämpinselkä-Hautoselkä-Kukonselkä-Haapaselkä reitti kulkee likimain Joutsan rajalla.
Keski-Suomen ympäristökeskus toimii rakennuttajana hankkeessa ja vastaa kustannuksista yhdessä Joutsan, Hirvensalmen ja Pertunmaan kuntien kanssa. Valmistuttuaan venereitit jäävät kuntien ylläpidettäväksi merenkulkulaitoksen antaman väyläpäätöksen mukaisesti. Joutsa huolehtii 35,5 kilometrin osuudesta välillä Kotkatselkä-Vallaspelto-Haapaselkä sekä 21,8 kilometrin reitistä välillä Hautosellä ja Marjotaipale.
Venereittien rakentamisen tavoitteena on parantaa virkistyskäytön ja vesimatkailun edellytyksiä Suonteella, lisätä veneilyn turvallisuutta sekä helpottaa kuntien pelastustoimen toimintaa järvellä. Venereitistön kokonaispituus on noin 80 km. Reittien kulkusyvyys on pääosin 1,2 m, mutta matalimmilla reitin osilla joudutaan tyytymään 0,8 m:n kulkusyvyyteen.
Reitit merkitään kelluvilla turvalaitteilla, joita asennetaan kaiken kaikkiaan 136 kappaletta. Tänä syksynä asennetaan noin 50 viittaa. Turvalaitteet ovat pääosin lateraalimerkkejä eli vihreitä oikeanpuolisia ja punaisia vasemmanpuolisia merkkejä. Reittien risteyskohtiin asennetaan lisäksi kardinaali- eli ilmansuuntamerkkejä.