Tammijärven ja Joutsan välille kaavailtua siirtoviemäriä ja vesijohtoa saatetaan päästä rakentamaan jo vuoden päästä syksyllä. Linjan yleissuunnittelu on parhaillaan käynnissä ja suunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuus todennäköisesti lokakuussa. Suunnittelua hoitaa Suunnittelukeskus Oy.
– Yleissuunnitelmaan tulee varmaankin jo jokin esitys siitä, missä linja voisi kulkea, mutta reittivaihtoehtoja kysellään ja kartoitetaan yleisötilaisuudessa sekä keskusteluissa maanomistajien kanssa, kertoo Luhangan kunnan tekninen johtaja Matti Pälvimäki.
Pälvimäen arvion mukaan runkolinjan reitti tulee kulkemaan asutusta seuraillen. Runkolinjan varrella olevilla Pappisen ja Tammijärven kiinteistöillä on mahdollisuus liittyä vesijohtoon ja viemäriin. Luhangan puolella on vielä pohdinnassa, hoitaako kiinteistöliittymät kunta vai esimerkiksi vesiosuuskunta. Joutsan puolella ainoa vaihtoehto lienee vesiosuuskunnan perustaminen Pappisiin.
Runkolinjojen kustannusarvio on 800.000 euroa, josta valtio maksaa puolet. Loput 400.000 euroa jäävät Joutsan ja Luhangan kuntien kustannettavaksi. Matti Pälvimäen mukaan kunnat eivät vielä ole virallisesti sopineet kustannusjaosta.
Hankkeen rahoitus on valtion listoilla vuosille 2007 ja 2008, mutta lopullisesti rahoitus varmistuu vasta ensi vuoden alkupuolella.
– Rahoitus ei vielä ole varmaa, mutta kyllä tämä on meillä kärkipään hankkeita. Maa- ja metsätalousministeriöstä saadaan lopullinen päätös tammi-helmikuulla, kertoo vesihuoltoinsinööri Kai Voutilainen Keski-Suomen ympäristökeskuksesta.
Jos rahoitusta tulee, rakentaminen voisi alkaa ensi vuoden syksyllä ja runkolinja valmistuisi vuonna 2008. Valmistuttuaan runkolinjassa kulkisivat Tammijärven ja Pappisen jätevedet Joutsan puhdistamolle. Puhdasta vettä linjassa kulkisi Joutsan verkostosta ainakin Pappisiin. Matti Pälvimäen mukaan Tammijärven vedenottamo saattaa jäädä käyttöön linjan valmistuttuakin, jolloin linja toimisi Tammijärven osalta lähinnä kriisiajan putkena.