Onkisalon metsätien lunastustoimitus saatiin vihdoin ja viimein viikko sitten päätökseen Luhangassa. Käänteet olivat vauhdikkaita viimeiseen saakka, sillä käsiteltävinä olivat korvausvaatimukset. Jo heti alkuun toimitusinsinööri Esko Palmi ennusti, että päätöksestä saatetaan hyvinkin valittaa Kuopion maaoikeuteen, sillä niin paljon osapuolten näkemykset erosivat toisistaan. Alkuperäisistä 3,2 miljoonan euron korvauksista myönnettiin vain 34.000 euroa.
Onkisalon tiekunnan jäsenet vaativat siis yhteensä 3,2 miljoonan euron korvauksia. Tiekunnan vaatimukset perustuivat tien puuttumisesta ja valmistumisen viivästymisestä aiheutuviin menetyksiin ja lisäkustannuksiin muun muassa loma-asuntojen käytölle, rakentamiselle, vuokraustoiminnalle, kunnossapidolle, rakennustarvikkeiden ja koneiden kuljetuksille, metsätaloudelle ja asumiselle. Myös edunvalvontakuluista sekä henkisistä ja ruumiillisista kärsimyksistä haettiin rahaa.
Keski-Suomen ympäristökeskus taas omassa vastineessaan tyrmäsi käytännössä joka ikisen kohdan saarelaisten korvausvaatimuksista. Siinä todettiin, että lunastuskorvauksena voidaan korvata vain lunastuksen vuoksi aiheutuneet taloudelliset menetykset. Vain objektiivisesti rahassa arvioitavissa olevat edun menetykset korvataan. Esimerkiksi tunnearvot eivät kuulu tähän joukkoon.