Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi viime torstaina maakaupan, jossa kunta ostaa Anna-Liisa Jokitaipaleelta noin 30 hehtaarin Hepoluhdan alueen kirkonkylän vierestä 500.000 eurolla. Kunnan tarkoituksena on kaavoittaa alueelle myyntiin tulevia omakotitontteja, joista merkittävä osa tulee olemaan rantatontteja.
Kunnan alustavien suunnitelmien mukaan Hepoluhdan alueelle voitaisiin kaavoittaa jopa 60–70 tonttia, joista lähes 30 voisi olla omarantaisia. Kunnanjohtaja Reijo Urtin mukaan nämä lukemat ovat kuitenkin maksimimääriä ja todennäköisemmin alue tullaan kaavoittamaan huomattavastikin väljemmin. Kauppaan kuuluvat myös alueen edustalla olevat pienehköt Saunasaaret, jotka jäävät virkistyskäyttöön.
Mikäli kaavoitus etenee kunnan suunnitelmien mukaisesti, olisi alueen asemakaava lainvoimainen helmikuussa 2008, jonka jälkeen alkaisi tonttien myynti ja kunnallistekniikan rakentaminen. Tierakentamisessa voidaan hyödyntää alueella jo olevaa metsätieverkostoa.
Tällä hetkellä Hepoluhdan alueella on voimassa oleva rantayleiskaava, jossa on kahdeksan mökkitonttia. Näistä kolmella tontilla on vuokrakäytössä olevia pieniä mökkejä, jotka tultaneen purkamaan.

Valtuusto hyväksyi kaupan ja siihen vaadittavan lisäbudjetin yksimielisesti. Kunta ottaa kauppaa varten lainaa ja varautuu kaavoituksen ja kunnallistekniikan kustannuksiin vuosien 2007 ja 2008 budjeteissa. Tavoitteena on, että laina voitaisiin maksaa tonttien myyntituloilla.