Luhangan kunnanvaltuusto käsittelee kokouksessaan 7.9. lisätalousarviota, jolla on tarkoitus rahoittaa kunnan maakauppoja.
Kunnanhallitus on esittänyt valtuustolle, että kunta ostaisi määräalan Anna-Liisa Jokitaipaleen omistamasta Ånäsin tilasta. Kiinteistökaupan kohteena on noin 30 hehtaarin suuruinen määräala Hepoluhdan alueella kirkonkylän välittömässä tuntumassa. Kauppaan sisältyvät myös alueen edustalla sijaitsevat Saunasaaret. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa korkeatasoisia omakotitontteja, joista osa olisi omarantaisia. Tontteja arvioidaan tulevan alueelle 60 – 70 kappaletta.
Kunnanjohtaja Reijo Urtin mukaan maakauppa antaa kunnalle mahdollisuuden suunnitella tulevaisuutta. Tavoitteena on saada aikaan positiivinen muutos kunnan väestökehitykseen ja väestörakenteeseen. Tämä edellyttää muun muassa riittävää ja monipuolista tonttitarjontaa.
– Ennakkotiedusteluja tonteista on tullut kuntaan jo tässä vaiheessa, vaikka vielä emme voi mitään luvatakaan, Urtti kertoo.
Maa-alueen kauppahinta on 500.000 euroa.
Alueen kaavoitus aloitetaan välittömästi, kun kaupat on saatu vahvistettua. Alue on tarkoitus kaavoittaa vuosien 2006 – 2008 aikana. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen voitaisiin tämän aikataulun mukaan aloittaa vuonna 2008. Samoin tonttimyyntituloja kunnalle alkaisi kertyä vuodesta 2008 lukien, mikäli kaavoitus toteutuu tavoitteen mukaisesti.