Joutsan Myllylahtea piinaa edelleen karvalehti. Ongelma ei ole poistunut mihinkään. Paikalliset lahden rannalla asuvat ilmoittavat, että tilanne on jokseenkin samanlainen edellisten vuosien esiintymiin verrattuna.
Joutsan kunta ja ympäristökeskus panivat viime vuonna alulle tutkimushankkeen, jolla tahdotaan selvittää karvalehden Myllylahdella esiintymisen perimmäinen syy. Tämän vuoksi vesikasvin poistamiseen kaivureilla ei ryhdytty viime kesänä, koska se katsottiin turhaksi, eräänlaiseksi ”parturissa käynniksi”. Mekaaninen poisto on kunnan näkökulmasta vuosittainen rahareikä, jos kasvun syihin ei pystytä puuttumaan.

Tutkimus ei ole kuitenkaan edennyt mihinkään. Ympäristökeskus sysäsi idean tutkimushankkeesta Jyväskylän yliopistolle yhdeksi opinnäytetyön aiheeksi opiskelijoille.
– Karvalehdestä on tutkittua tietoa jonkin verran, mutta ei riittävästi. Olosuhteetkin sen viihtymiselle ovat aina paikkakohtaiset. Haluamme jopa jonkin verran tukea rahallisesti tällaista opinnäytetyötä, mutta siinä asiassa ei ole päästy eteenpäin. Aihe vaatii syvällistä pohdintaa karvalehden syntymekanismista, kertoo tutkimuspäällikkö Kari Lehtinen Keski-Suomen ympäristökeskuksesta.