Joutsan kunnanhallitus katsoo Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Terttu Hentinen ei ole ollut esteellinen käsittelemään Oravakiven kaava-asiaa.
– Se, että hänen miehensä omistama rakennusliike on ollut yhdessä rakennushankkeessa liikesuhteessa Keskimaa OSK:n kanssa, ei tee Terttu Hentistä esteelliseksi asiassa, arvioi kunnanhallitus.
Kunnanhallitus päätti maanantaina antaa lausuntonsa Erkki Ruuhisen tekemästä valituksesta, joka koski kunnanvaltuuston 5.6. tekemää päätöstä Oravakiveen suunnitellun Keskimaan ABC-aseman asemakaavasta.
Ruuhinen on pyytänyt valituksessaan Hämeenlinnan hallinto-oikeutta kumoamaan valtuuston päätöksen vedoten muun muassa siihen, että päätöksenteon valmistelussa on ilmennyt esteellisyydestä johtuvia vakavia puutteita.
Kunnanhallituksen maanantaisessa lausunnossa katsotaan, että valitus tulisi hylätä kokonaisuudessaan.