Joutsalainen Erkki Ruuhinen on tehnyt kunnallisvalituksen kunnanvaltuuston 5.6. tekemästä päätöksestä hyväksyä Oravakiven asemakaava.
Hän pyytää Hämeenlinnan hallinto-oikeutta kumoamaan valtuuston päätöksen vedoten siihen, että päätöksenteon valmistelussa on ilmennyt esteellisyydestä johtuvia vakavia puutteita. Ruuhisen mukaan päätös on lisäksi tehty virheellisessä järjestyksessä, koska Joutsan kunnanhallitus on jättänyt käsittelemättä asemakaavan valmistelusta aiemmin talvella jätetyn kirjallisen huomatuksen.
Valituksen perustelut kulminoituvat Ruuhisen väitteeseen kunnanhallituksen puheenjohtaja Terttu Hentisen esteellisyydestä. Valituksen mukaan Hentinen on esteellinen osallistumaan Oravakiven asemakaavaa koskeviin neuvotteluihin, asian valmisteluun ja päätöksentekoon niin kunnanhallituksessa kuin valtuustossakin.
Esteellisyyttä perusteellaan muun muassa sillä, että Terttu Hentinen on rakennusliike Insinöörityö Hentinen Oy:n pääomistaja Mikko Hentisen puoliso. Yritys on ollut liikesuhteessa Osuuskauppa Keskimaahan, ja koska asemakaavaa tehdään S-ryhmän hyväksi, on mahdollinen rakennushanke yritykselle potentiaalinen rakennuskohde. Valituksen mukaan aiheeseen liittyvä kunnallinen päätöksenteko myötäilee Keskimaan intressejä.
Ruuhisen mukaan Terttu Hentinen on osallistunut Joutsassa kunnallisten ja yksityisten rakennushankkeiden valmisteluun, virallisiin ja epävirallisiin neuvotteluihin, kaavasuunnitteluun ja lopullisten päätösten tekemiseen. Näin on tapahtunut silloinkin, kun Insinöörityö Hentinen Oy on myöhemmin hyötynyt kyseisistä rakennushankkeista.
Ainoastaan lopullista urakoitsijavalintaa koskevia päätöksiä tehtäessä Terttu Hentinen on jäävännyt itsensä, kertoo valitusteksti.