Nelostien liikkujat saivat viime viikon lopulla hyviä uutisia, kun valtiovarainministeriö julkaisi esityksensä ensi vuoden talousarvioksi. Talousarvioesityksessä nelostien kunnostus Lusin ja Vaajakosken välillä on nostettu yhdeksi seuraavina vuosina rahoitettavista merkittävistä liikennehankkeista. Hankkeeseen on varattu 70 miljoonaa euroa, josta ensi vuoden talousarvioon olisi tulossa 4,3 miljoonaa. Alustavien arvioiden mukaan kunnostustyöt aloitettaisiin kunnostettavan tieosuuden pohjois- ja eteläpäistä, joissa myös kunnostussuunnitelmat ovat jo lähes valmiita. Koko tieosuus olisi kunnostettu vuoteen 2010 mennessä.
Joutsan osalta kunnostussuunnitelma pitää sisällään Oravakivensalmen eritasoliittymän, Angesselän ohituskaistaosuuden sekä Karimäen, Huttulan ja Pertunmaantien liittymien parantamisen. Samalla levennetään nykyistä valtatietä 8 metristä 10,5 metriin.
Leivonmäellä kunnostushanke käsittää ohituskaistaosuudet Savenahossa, Naukjärvellä, Rutarannassa ja Riihijärvellä. Lisäksi parannetaan nykyistä Vestonmäen ohituskaistaosuutta Toivakan puolella. Samassa yhteydessä levennetään nykyistä valtatietä 8 metristä 10,5 metriin.
Tiesuunnitelmat Joutsan osalta saadaan projektipäällikkö Tuija Purjon mukaan valmiiksi ensi syksyyn aikana. Rakentaminen on mahdollista aloittaa aikaisintaan ensi vuoden syksyllä. Joutsan-Toivakan välisen osuuden kunnostustöiden on arvioitu maksavan vähintään kymmenen miljoonaa markkaa. Se, kuinka paljon rahaa osuudelle lopulta on käytettävissä, ei vielä ole selvillä.
Joutsan osalta tärkeimmiksi kohteiksi ovat nousemassa Oravakiven eritasoliittymä sekä Angesselän ohituskaista. Keskustelu Karimäen, Huttulan ja Pertunmaantien liittymien osalta kävi keväällä kuumana, mutta Purjon mukaan esimerkiksi Karimäen kohdalle on löytymässä kohtuullisen hyvä kompromissi risteyssillan muodossa.
Leivonmäen osalta suunnitelmat saadaan valmiiksi hieman myöhemmin kuin Joutsassa. Nelostie on Leivonmäen alueella varsin kapea, joten oleellisimmaksi asiaksi muodostuu tien leventäminen 10,5 metriin. Suunnitteilla on neljä ohituskaistaa. Jos niitä on asetettava toteuttamisjärjestykseen, niin Purjon arvion mukaan Naukjärven ohituskaista on se, joka suunnitelmista ensiksi putoaa pois.
– Tiesuunnitelmiin sisältyy myös monia yksityistieliittymien poistamisia. Esimerkiksi Joutsan varalaskupaikan kohdalta yksityistieliittymät on suunnitelmassa poistettu ja niputettu yhteen varalaskupaikan päihin, Tuija Purjo WSP LT-Konsultit Oy:stä kertoo.