Luhangan Tammijärven kylällä aloitettiin maanantaina kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Korpilahdentien pohjoispuolen sivulle rakennetaan kevytväylää 2,2 kilometriä Lempääntien liittymästä Hauhanpohjan yksityistien liittymään saakka. Urakka on valmis 30.9. mennessä.
Tuleva kevytväylä tehdään pääosin sorapintaisena. Useinhan vastaavat rakennelmat on totuttu näkemään kauttaaltaan asfaltoituna, mutta Tammijärven tapauksessa asfalttipäällystettä on luvassa 700 metrin matkalle. Tämä työvaihe tulee eteen elo-syyskuun vaihteessa.
Keski-Suomen tiepiiristä kerrotaan, että työstä ajoneuvoliikenteelle aiheutuva haitta on vähäinen. Tällä hetkellä Tammijärvellä on meneillään pintamaan raivaus.
Pääurakoitsijana toimii Skanska ja maanrakennustöistä vastaa Maanrakennus O. ja. P. Virtanen Oy. Rakennusurakka työllistää parhaimmillaan kymmenkunta henkeä.
Alkuperäisen suunnitelma kevytväylästä käsittää sen rakentamisen 4,8 kilometrin pituiseksi ulottuen aina Tammikosken kohdalle asti. Seuraavan vaiheen aloittamisen aikataulusta ei ole tietoa. Alkuperäisen 4,8 kilometrin kevytväylän kustannuksiksi on budjetoitu 792.000 euroa, josta kunnan osuus on 30.000 euroa käsittäen käytännössä maa-aineksia.