Hämeenlinnan hallinto-oikeus on maanantaina ratkaissut Joutsan rantayleiskaavan Pohjois- ja Etelä-Suonteen alueita koskeneet valitukset. Joutsan kunnanvaltuuston 1.8.2005 tekemistä päätöksistä tehtiin yhteensä 17 valitusta.
Suurin osa nyt ratkaistuista valituksista kohdistui emätilatarkastelun pohjalta tehtävään rantarakennusoikeuksien määrään. Viidessä tapauksessa emätilatarkastelu todettiin oikein tehdyksi. Kolmen tapauksen osalta kunnanvaltuuston päätös kumottiin: yhdessä tapauksessa rakennusoikeuden määrittämisen perustelut olivat jääneet kunnanvaltuuston lausunnossa liian puutteellisiksi, toisessa tapauksessa emätilan mukainen rakennusoikeus oli jäänyt vajaaksi ja kolmannessa tapauksessa tilaan kuuluva rakennuspaikka oli jäänyt merkitsemättä kaavaan.
Kaikki muut valitukset hylättiin. Kaikki valittajat olivat yksityishenkilöitä ja valitukset kohdistuivat lähinnä kaavan rakennuspaikkojen sijaintiin ja määriin.
Hannu Pulkkinen Joutsan kunnasta toteaa, että asia etenee nyt kunnassa, ja ellei jatkovalituksia tule, kaavat tulevat niiden tilojen kohdalla voimaan, joiden valitukset hylättiin.