Onkisalon tieyhteyttä päästään todennäköisesti rakentamaan elo- tai syyskuussa. Keski-Suomen metsäkeskuksen metsätieasiantuntijan Erkki Rautiaisen mukaan aloitusaika riippuu lähinnä urakoitsijoiden aikatauluista. Tiekunta pitää vielä 29.6. kokouksen, jossa se virallisesti päättää tien rakentamisesta.
Pitkään kiistellyn tieyhteyden toteuttamisesta vastaa metsäkeskus. Tiekunta maksaa tieyhteydestä 110.000 euroa, mikä vastaa alkuperäisen tiesuunnitelman kustannuksia indeksillä korotettuna. Lopuista noin 360.000 euron kustannuksista vastaa valtio. Tieyhteyden rakentaminen kestää noin vuoden, joten Onkisaloon pääsee ajelemaan autolla loppuvuodesta 2007.

Viimeinenkin Onkisalon tieyhteyksiin liittynyt hakemus hylättiin korkeimman hallinto-oikeuden 9.6. antamalla päätöksellä. Hakemus liittyi ympäristölupaviraston myöntämiin siltalupiin ja tästä luvasta tehtyihin valituksiin. KHO:n päätöksen jälkeen ei Onkisalon tien esteenä enää pitäisi olla mitään valitusmahdollisuuksia.
Tosin kesän aikana on vielä tulossa lunastustoimituksen loppukokous, missä asiaan liittyvät korvaukset määrätään. Korvauspäätöksiin liittyvät mahdolliset valitukset eivät kuitenkaan vaikuta enää tien toteuttamiseen.