Joutsan kunnan ja Tiehallinnon välisissä neuvotteluissa on päädytty siihen, että Karimäkeen rakennetaan tulevan nelostien remontin yhteydessä samanlainen alikulkutunneli kuin Oravakiveenkin. Kunnan luottamus- ja virkamiesjohto sekä tiehallinnon edustajat neuvottelivat asiasta viime viikolla.
– Kunnan tahtotila toteutui neuvotteluissa, kommentoi kunnanjohtaja Harri Nissinen.
Uusimman suunnitelman mukaan Karimäessä on tarkoitus poistaa Pekkasentien liittymä ja järjestää kulku Pekkasiin nykyisen liittymän pohjoispuolelle Kopulintien jatkeeksi rakennettavan alikulun kautta. Jousitien ja nelostien risteys säilyisi jotakuinkin nykyisellään, tosin risteykseen rakennetaan kääntymiskaistoja.
Tiehallinnon ja kunnan kesken on sovittu, että kunta maksaa Kopulintien jatkon rakentamisen sekä puolet alikulun kustannuksista. Alikulku maksaa arvion mukaan noin 400.000 euroa, mistä kunnan kontolle jää siis 200.000 euroa. Kopulintien jatkon rakentaminen maksanee noin 10.000 euroa.

Myös Rieskalantien liittymään on tulossa muutoksia aiempiin suunnitelmiin verrattuna. Tarkoituksena on siirtää Rieskalantien liittymä hieman nykyistä pohjoisemmaksi, jolloin se ei olisi samalla kohdalla Huttulan risteyksen kanssa. Vanhoissakin suunnitelmissa ollut kevyen liikenteen alikulku välittömästi Huttulan risteyksen pohjoispuolella on edelleen mukana. Rieskalantien liittymä tulisi jatkossa tämän alikulun pohjoispuolelle.
Joutsan kunnan maanmittausteknikon Jari Lämsän mukaan tiesuunnitelman lopullinen versio tulee nähtäville aikaisintaan syyskuussa. Varsinaisen remontin aikataulu on vielä täysin hämärän peitossa.