Luhangan kunta aikoo ostaa Anna-Liisa Jokitaipaleelta noin 30 hehtaarin Hepoluhdan alueen kirkonkylän koillispuolelta. Kunnanhallitus käsitteli asiaa maanantaina ja päätti käynnistää toimenpiteet maakaupan tekemiseksi. Kunnanjohtaja Reijo Urtin mukaan tavoitteena on tuoda valmis kauppakirja käsittelyyn elokuussa. Kauppahinta on noin puoli miljoonaa euroa.
Kunnan tarkoituksena on ulottaa kirkonkylän asemakaava sekä kunnallistekniikka ostettavalle alueelle. Nykyisessä kaavassa alueella on kahdeksan rantatonttia. Alustavissa kaavailuissa alueelle voitaisiin kaavoittaa noin 60 omakotitonttia, joista reilu kolmannes olisi omarantaisia. Kauppaan sisältyy myös kaksi saarta eli Saunasaaret, joissa ei ole rakennuspaikkoja.
– Luonnollisesti kunnan tavoite on, että tonttien myyntihinnalla saadaan katettua maan hinta sekä kaavoituksen ja kunnallistekniikan kustannukset, sanoo Urtti.
Kunta on alustavasti neuvotellut alueen kaavoituksesta ympäristökeskuksen kanssa ja ympäristökeskus on näyttänyt kunnan suunnitelmille vihreää valoa.
– Tosin ympäristökeskus edellyttää liito-oravaselvityksen tekoa alueella. Selvitys tehdään piakkoin, eikä liito-oravan esiintyminen alueella sinänsä kaada hanketta. Esimerkiksi Jyväskylässä on kaavoitettu omakotialueita liito-oravan esiintymisalueiden läheisyyteen, kertoo kunnanjohtaja Urtti.