Terveyskuntayhtymän tarkastuslautakunta on vuosittaisessa arvioinnissaan puuttunut voimakkaasti Joutsan terveyskeskuksen vuodeosaston tilanteeseen. Vuodeosasto on ollut keskimäärin noin kymmenen prosentin ylikäytössä koko viime vuoden. Osaston 36 potilaspaikasta kroonikkopotilaat vievät kolmanneksen ja pitkäaikaispotilaat 6–10 paikkaa. Näin akuuttipotilaille jää vain 5–10 paikkaa.
Kuntayhtymän tarkastuslautakunta katsookin, että kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien, eli Joutsan, Leivonmäen ja Luhangan, tulee pikaisesti ratkaista kasvava vuodepaikkojen tarve. Tarkastuslautakuntaan kuuluvat Niilo Peltonen, Hellevi Haapala ja Matti Kallioinen.
– Keskussairaalasta ei aina pystytä vastaanottamaan potilaita, vaan joudutaan maksamaan kalliita lisäpäiviä keskussairaalalle. Potilaitten keski-ikä nousee ja johtaa entistä pitempiin hoitojaksoihin, mikä vain pahentaa ja kärjistää tilannetta tulevaisuudessa, toteaa tarkastuslautakunta lausunnossaan.
Jatkuva ylikäyttö muun muassa heikentää henkilökunnan motivaatiota ja jaksamista. Viime vuonna työntekijöiden sairauspoissaolot lisääntyivätkin peräti 27 prosenttia. Poissaolopäiviä oli viime vuonna 1789.
– Ainakin Joutsan kunnan kanssa on tarkoitus neuvotella ylikäytön vähentämisestä, kommentoi kuntayhtymän talouspäällikkö Hannu Pulkkinen.
Myös kuntien maksuosuudet ovat kasvaneet reilusti, 11,2 prosenttia. Tarkastuslautakunnan saamien ennakkotietojen mukaan jäsenkuntien menojen kasvu jatkuu voimakkaana myös tulevina vuosina.