Tieyhteyden rakentaminen Onkisaloon pitäisi käynnistyä jo tämän vuoden elokuussa. Viikko sitten kokoontunut lunastustoimikunta määräsi ympäristöministeriön maksamaan 180.000 ennakkomaksua. Tällä pyrittiin siihen, että tietyöt voitaisiin aloittaa mahdollisimman nopeasti, mikäli maanomistajat tähän suostuvat.
Auvo Hamarus Keski-Suomen ympäristökeskuksesta kertoo, että summan saaminen ministeriöstä varmistettiin jo kokouksen aikana. Ympäristökeskus on myös sopinut rakennuttajaksi valitun Keski-Suomen metsäkeskuksen kanssa, että tieyhteyden rakentaminen Onkisaloon alkaa elokuussa.
Mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, mantereen puolelta rakennetaan tie Vihtasensaareen vielä tämän avovesikauden aikana. Näin kaikki olisi kaikki valmista odottamaan louhintatöitä, jotka käynnistyisivät jään tultua kyllin paksuksi koneita kantamaan.