Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei suostunut pysäyttämään Luhangan kylätalon rakentamisaikeita.
Kunnanvaltuusto teki 28.2. päätöksen myöntää kylätalon rakentamiseen 180.000 euron määrärahan sekä kalustamiseen ja lämpöratkaisuun 18.000 euroa. Juha Kärnä, Kari-Pekka Rundqvist, Jouko Puttonen ja Heikki Haapamäki tekivät asiasta kunnallisvalituksen oikeuteen. He vaativat lisäksi toimeenpanokieltoa rakennustyömaalle.
Hallinto-oikeus hylkäsi tämän hakemuksen täytäntöönpanokiellosta. Perusteluina oikeus toteaa, että asiassa ei ole esitetty seikkoja, joiden nojalla tällainen määräys olisi pitänyt antaa. Kunnallisvalituksen oikeus ratkaisee myöhemmin.