Korkein hallinto-oikeus ei tutkinut Raija Ederin hakemusta, jossa Eder vaati oikeutta kieltämään lunastustoimikunnan tammikuisen päätöksen täytäntöönpanon.
Perusteluina 13.4. annetussa ratkaisussa kerrotaan, että tällaisen vaatimuksen tutkiminen ei tässä yhteydessä kuulu KHO:n toimivaltaan. Oikea valitusosoite ratkaisusta olisi ollut Kuopion maaoikeus.